Tornar Tornar

Quin preu té el treball domèstic a Espanya?

Redacció, 11 Maig 2020

  • Aquest treball no remunerat representaria, segons l’estudi, el 40,8% del PIB. A més, l’aportació d’homes i dones a aquest treball és desigual, sent la contribució femenina més important.
  • Si es tingués en compte en el càlcul del PIB el treball no remunerat realitzat per les dones, aquest representaria el 26,2% del PIB de 2010, un percentatge similar al del sector industrial.

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral