Tornar Tornar

Treballen els joves el nombre d'hores que desitjarien?

Redacció, 21 Desembre 2020

  • El percentatge de població jove que experimenta desajustos entre les hores que treballen i les que voldrien treballar no ha deixat d’augmentar des de 2008, segons l’Observatori Social de ”la Caixa”.
  • No només s’incrementa el nombre de joves insatisfets sinó també el nombre mitjà d’hores que els joves voldrien treballar de més.
  • A Espanya el percentatge de joves que treballen a temps parcial de forma involuntària va passar del 31% al 58% entre 2000 i 2018, davant d’una mitjana del 14,8% a la zona euro.

Notícies relacionades