Tornar Tornar

De la pandèmia sanitària a la pandèmia laboral

Redacció, 15 Octubre 2021

  • Des del punt de vista demogràfic, els treballadors més afectats pels processos de regulació d’ocupació van ser els majors de 30 anys i amb baix nivell de formació. Si bé les dones es van veure més afectades que els homes en aquests processos, el gènere no es mostra com una variable determinant.
  • Des del punt de vista laboral, els sectors del comerç i l’hostaleria van ser els més perjudicats, i els treballadors amb contracte indefinit i jornada a temps complet, els més afectats.
  • Segons les dades disponibles, els processos de regulació d’ocupació no semblen ser la porta d’entrada a la desocupació, si bé en el quart trimestre del 2020 es va alentir el procés de tornada a l’activitat laboral habitual.

Notícies relacionades